Egosysteem (Dutch)

“Hoe het machtlustige ego de liefde overheerst.”

In de wereld wordt steeds opnieuw een destructieve strijd gevoerd. Het wordt tijd voor een bewustwording van die strijd, die feitelijk gaat tussen het ego en de liefde. Het doel van de performance is het aanzetten tot een kanteling in mentaliteit, waarbij het ego plaatsmaakt voor de liefde.

De performance is een abstracte verbeelding van een kanteling in een bewustzijnsniveau, die disciplines, religie, maatschappelijke posities en landgrenzen overstijgt. Ik wil hiermee mensen aanspreken, die er aan toe zijn om zichzelf te bevragen. Hun bewustwording van deze strijd en kanteling in mentaliteit, maakt een deel uit van hun identiteit en uit zich in gedrag (lifestyle).

Toen Nietzsche in 1882 zei: “God is dood” bedoelde hij, naar mijn mening, met ‘god’: de essentie van het geloof, de puurste vorm: liefde. Daarnaast zei hij: “Wij hebben hem zelf vermoord”. In de wereld is dat gebeurd door de overheersing van het ego

Dit is een tijd waarin IS een strijd voert, door het opdringen van hun geloof. Dit gebeurt niet meer vanuit God of liefde, maar vanuit het ego dat lustig is naar macht en succes. Denk aan de aanslag op Charlie Hebdo, waarbij één van de daders zichzelf vooraf heeft gefilmd om de aanslag op te eisen. Terwijl hij in verschillende outfits verscheen, vertelde hij hoe geweldig hij was dat HIJ dit zou hebben gedaan. Uit niets bleek dat de pure vorm van liefde, van zijn god, hier aanwezig was.

Maar ook nu, tijdens de komst van vele vluchtelingen in Europa, verschijnt er weer een tweesprong. De één verwelkomt de vreemdeling, vanuit liefde en vertrouwen, terwijl de ander haat zaait: bang dat zijn eigen leven wellicht beïnvloed zal worden.

Uit die strijd tussen liefde en ego, ontstaat een zoektocht naar de liefde en een hang naar ‘samenzijn, één zijn’. De performance geeft inzicht, waarbij de kanteling van ego naar liefde de vraag beantwoordt. Deze verandering is gericht op een toekomstige tijd, waarin we op een andere manier naar onszelf zullen kijken en dit in onze lifestyle tot uiting zullen brengen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe designmethodes en de toepassingen op gebied van designproductie en het consumeren etc. Zoals Paulo Coelho schrijft in het boek ‘De hoogste gave’: ”Dingen kunnen niet groter zijn dan zichzelf.” Wanneer de eisen en verlangens van de consument veranderen, zal dit ook het aanbod veranderen. Zou je vanuit liefde voor de ander een product kopen, wanneer je weet dat de omstandigheden waarin het product is gemaakt, slecht is voor mens en natuur?

Wat zou er gebeuren met de wereld waarin wij leven, als iedereen in alles wat hij of zij doet, vanuit de pure vorm van liefde zou handelen? 

During the process of my project I've collected all of the found information, my thoughts, feedback and sketches in this big binder. (Do you want to see more? I can always bring it to our appointment.)

Uitwerking (Dutch)

De Franse Filosofen Gilles Deleuze en Felix Guattari spraken over het “worden”. Waarbij de mens een vloeibare vorm aanneemt en daarmee afbreuk doet aan het statische ego. De vloeibare vorm van verandering en het één worden met de ‘ander’.

In de performance heb ik besloten om de strijd vanuit het ego te spiegelen, in een vloeibaar proces. Een verandering waarbij de liefde overheerst zal worden door het machtlustige ego.

De zin “Look at me” verwoord de lust van het ego, naar macht en aandacht. 

In het proces van creatie, heb ik ervoor gekozen om ieder onderdeel zelf uit te voeren: het onderzoek, het concept, de styling, de visagie, de performance, maar ook het camera werk en de nabewerking. Hierdoor is het werk vanuit één visie en gevoel uitgevoerd. Zo is er in de styling gebruik gemaakt van de witte Orchidee, een bloem die verbonden is aan de Griekse godin van de liefde: Aphrodite. Om een diepere intuïtieve laag toe te voegen, heb ik voor het kleurgebruik naar de kleurenbetekenis van het aura gekeken. Zo staat wit voor liefde, geel voor geestelijke ontwikkeling en de kleur grijsbruin voor egoïsme en liefdeloosheid. 

Reflectie

Uiteindelijk heeft het maken van dit werk, ervoor gezorgd dat ik zelf een verandering in bewustzijn heb meegemaakt. Deze kanteling vertaalt zich naar mijn dagelijks leven. Hierdoor heb ik, vanuit mijn essentie en vol liefde voor de wereld, een keuze kunnen maken welke rol ik als ontwerper wil vervullen. 

Winning project of the Maaskant Award 2015

 

Do you want to know more about this project?  info@elisemarcus.com